Aquest objecte no existeix sense tu

Repte 05

Repte 05: Falses maquetes

repte05 Falses maquetes1

repte05 Falses maquetes2